Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Gent Gran

L’acció comunitària vol protegir i garantir els drets de les persones grans amb major eficàcia i seguretat, perquè puguin continuar gaudint de ser ciutadans i ciutadanes de Vilafranca. Tenim en marxa serveis i iniciatives que ajuden a superar els riscos i dificultats que algunes persones tenen per la seva edat avançada: la salut delicada, la manca d’autonomia, recursos econòmics limitats, aïllament o solitud entre d’altres. Però també treballem per potenciar totes aquelles virtuts, experiències i capacitats que tenen en tots els sectors, obrint espais en el voluntariat, la formació i el lleure.

Objectius ^

 • Fomentar el rol actiu de la persona gran
 • Potenciar l’associacionisme i ampliar el paper de les associacions en les polítiques municipals
 • Fomentar el voluntariat dins del col·lectiu
 • Permetre una visió global de les problemàtiques, necessitats i inquietuds de la gent gran.
 • Aglutinar els esforços i les accions encaminades a potenciar l’envelliment actiu del col·lectiu.
 • Enfortir el paper de la Comissió Municipal pel benestar de la gent gran
 • Millorar el lligam amb el Consell de Serveis Socials de la qual depenem.
 • Enfortir la política d’acords amb les associacions.
 • Fomentar la coordinació i la cooperació entre les associacions.
 • Mantenir i recolzar el  projecte de voluntariat per a la soledat de la gent gran.
 • Incentivar la participació en altres àmbits del voluntariat.

 

 

Accessibilitat