Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Gent Gran

L’acció comunitària vol protegir i garantir els drets de les persones grans amb major eficàcia i seguretat, perquè puguin continuar gaudint de ser ciutadans i ciutadanes de Vilafranca. Tenim en marxa serveis i iniciatives que ajuden a superar els riscos i dificultats que algunes persones tenen per la seva edat avançada: la salut delicada, la manca d’autonomia, recursos econòmics limitats, aïllament o solitud entre d’altres. Però també treballem per potenciar totes aquelles virtuts, experiències i capacitats que tenen en tots els sectors, obrint espais en el voluntariat, la formació i el lleure.

Equip d’atenció a la gent gran^

És l’espai de primera acollida i atenció a les persones majors de 65 anys. S’ofereix informació, valoració, diagnòstic, orientació, suport, intervenció i assessorament individual, familiar o comunitari per fer front a les situacions de necessitat personal bàsica, de manca de cohesió social o familiar o de desigualtat i per a prevenir-les. 

Què ofereix:

  • Detecció i prevenció de situacions de risc social 
  • Aplicació de tractament social de suport i socioeducatiu a persones i famílies o grups. 
  • Tramitació i seguiment de programes i prestacions. 
  • Derivació i coordinació als serveis socials d’atenció personalitzada o altres recursos de benestar social. 
  • Tramitació de prestacions econòmiques d’urgència

Envelliment actiu^

Conjunt de programes i d’accions destinades a les persones grans per promoure un envelliment actiu i la participació de les persones grans en la societat, la formació al llarg de la vida i dret de viure una vida activa i amb qualitat. 

Per mitja de l’acció comunitària es vol garantir els drets de les persones grans amb major eficàcia i seguretat, perquè puguin continuar gaudint d’una forma plena ser ciutadans i ciutadanes de Vilafranca. Oferim serveis que ajuden a superar els riscos i dificultats que algunes persones tenen per la seva edat avançada: la salut delicada, la manca d’autonomia, recursos econòmics limitats, aïllament o solitud entre d’altres. També treballem per potenciar totes aquelles virtuts, experiències i capacitats que les persones grans tenen en tots els sectors, obrint espais en el voluntariat, la formació i el lleure.

 

 

Accessibilitat