Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Casals Municipals de Gent Gran

El programa municipal de suport als casals municipals de gent gran del Tívoli i l'Espirall dinamitza i gestiona aquests dos nous equipaments per tal de donar suport a les dues juntes i gestionar el manteniment i les qüestions de personal (dos conserges).

Objectius^

 • Fomentar el rol actiu de la persona gran.
 • Potenciar l’associacionisme i ampliar el paper de les associacions en els equipaments municipals.
 • Fomentar el voluntariat dins del col·lectiu.
 • Permetre una visió global de les problemàtiques, necessitats i inquietuds de la gent gran.
 • Aglutinar els esforços i les accions encaminades a potenciar l’envelliment actiu del col·lectiu.
 • Enfortir el paper de les juntes de cada casal.
 • Fomentar la coordinació i la cooperació entre les juntes i la regidoria de la Gent Gran.
 • Incentivar la participació en altres àmbits del voluntariat.

Serveis^

 • Perruqueria femenina i masculina.
 • Podologia.
 • Activitats: Anglès, informàtica, Gimnàstica de manteniment, Ioga, Puntes al Coixí, Cant Coral, Taller reciclatge de mobles, Català, Taller de la memòria, Gimnàstica de ball, Sardanes, Grup Playback i Manualitats.
 • Espai de trobada: jocs de taula, tertúlies, etc.
 • Sala de Billar.
 • Biblioteca.
 • Cursos de creixement personal de la Fundació La Caixa.

Més informació^

 

Accessibilitat