Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Dependència

El sistema per a l’autonomia i l’atenció a la dependència es constitueix amb l’objectiu de promoure l’autonomia personal i garantir l’atenció i la protecció a les persones en situació de dependència.

El Programa de la Dependència és el que garenteix el sistema d’autonomia per a les persones en situació de dependència mitjançant l’elaboració del PIA (Programa Individual d’Atenció que segons la llei 39/2006) que tindrà en compte l’estudi dels aspectes socials i de l’entorn de la persona sol·licitant, la seva capacitat econòmica, les seves preferències, necessitats, així com la disponibilitat de recursos alhora d’acordar els serveis o prestacions més adients a la seva situació personal. La llei defineix a l’article 114 que els serveis del catàleg tindran caràcter prioritari.

Àmbit d’actuació^

Població en general amb grau de dependència valorat des de servei de valoració d’atenció a la dependència de la Generalitat de Catalunya.

Objectius^

  • Promoure l’autonomia personal i garantir l’atenció i la protecció a les persones en situació de dependència

​​Mitjançant l’elaboració del PIA, el servei:

  • Analitza la situació personal i familiar de la persona dependent.
  • Valora la cura i atenció que rep la persona dependent.
  • Elabora el diagnòstic social i un informe social.
  • Adjudica un servei i/o prestació, segons les necessitats de la persona.
  • Elabora el pla de treball i seguiment d’aquest.

Més informació:^

Ajuda a domicili^

El Servei d'Ajuda a Domicili (SAD) és el conjunt d’accions que es realitzen a la llar de la persona que ho necessita, dirigides a proporcionar atencions personals, de caràcter urgent d'ajuda a la llar.

Cliqueu sobre l'enllaç per saber-ne més.

Accessibilitat