Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Reconeixement de la situació de dependència

La dependència és un estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, malaltia o discapacitat i relacionades amb la manca o pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten l'atenció d'una altra persona o d'ajuts importants per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària.

Per accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei de la dependència, cal tenir el reconeixement oficial d'alguns dels graus establerts.

El Programa de la Dependència és el que garenteix el sistema d’autonomia per a les persones en situació de dependència mitjançant l’elaboració del PIA (Programa Individual d’Atenció que segons la llei 39/2006) que tindrà en compte l’estudi dels aspectes socials i de l’entorn de la persona sol·licitant, la seva capacitat econòmica, les seves preferències, necessitats, així com la disponibilitat de recursos alhora d’acordar els serveis o prestacions més adients a la seva situació personal. La llei defineix a l’article 114 que els serveis del catàleg tindran caràcter prioritari.

Sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència^

Depèn de la Generalitat de Catalunya i es tramitat a l’Oficina d’Afers Socials i Famílies.

Tràmit presencial:
Adreça: C/Beneficència, 9 (Vilafranca del Penedès)
Telèfon: 938170676

Tràmit telemàtic: en el següent enllaç

Xerrades informatives

L'Ajuntament de Vilafranca, a través del servei de Gent Gran de la regidoria de Drets Socials, programa unes sessions informatives sobre la Llei de la Dependència per a persones que es plantegin iniciar el tràmit de sol·licitud o per aquelles persones que ja disposin de la resolució del grau de dependència i necessitin continuar amb la tramitació de les prestacions reconegudes.

Les xerrades es fan els dimecres o dijous, de forma alterna, i amb periodicitat quinzenal.
Es fan dues sessions en cada convocatòria:
· Opció A, per a persones que hagin d'iniciar la tramitació. Horari de 10,30 a 11,30h.
· Opció B, per a persones amb el grau de dependència assignat. Horari de 12 a 13h.

Les sessions informatives són presencials i amb aforament limitat, per la qual cosa, cal preinscripció prèvia:
Telèfon: 93 890 59 17 
Correu electrònic: [email protected] 

Més informació

Cartell