Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Ajuts de 0 a 3 anys

Les famílies residents a Catalunya amb filles i fills menors de 3 anys i famílies nombroses o monoparentals amb filles i fills menors de 6 anys poden sol·licitar els ajuts de 0 a 3 anys:

  • Prestació econòmica de caràcter universal per infant a càrrec.
  • Prestació econòmica de caràcter universal per part, adopció o acolliment múltiple.
  • Prestació econòmica a famílies en situació d'especial vulnerabilitat amb part, adopció o acolliment múltiple.

Qui ho tramita?^

Depèn de la Generalitat de Catalunya i es tramita a l'Oficina d'Afers Socials i Famílies:

Tràmit presencial:
Adreça: carrer Beneficiència, 9
Telèfon:  93 817 06 76

Tràmit telemàtic en el següent enllaç