Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Beques de menjador escolar

Les beques de menjador escolar són ajuts individuals de menjador per als alumnes escolaritzats en els nivells obligatoris (primària i secundària) i el segon cicle d'educació infantil (P-3, P-4 i P-5), d'aquells centres sufragats amb fons públics de la Comarca de l'Alt Penedès.

A tenir en compte: ^

  • Es prioritzaran aquelles famílies socialment desafavorides que estiguin en tractament als Serveis Socials Bàsics Comarcals. Per altra banda les famílies que no estan en tractament als Serveis Socials Bàsics Comarcals hauran d'aportar la documentació que acrediti una situació econòmica familiar desfavorable o dificultosa per poder fer front al pagament d'aquest servei.
     
  • Es concedeixen ajuts del 25%, 50%, 75% i 100 % del preu del menú depenent de la puntuació resultant en aplicar la baremació.
     
  • Aquests ajuts es concedeixen per a un sol curs escolar, per tant cada any s'han de tornar a sol·licitar dins del termini que estableix la convocatòria.
Accessibilitat