Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Infància Respon

Telèfon: 116 111

Infància Respon és un servei públic d'atenció telefònica gratuïta i permanent per a la prevenció i detecció dels maltractaments infantils. Va adreçat a infants, adolescents, adults i professionals de l'àmbit de la infància, i el seu objectiu és donar resposta a les situacions de maltractament infantil i per a la seva prevenció.

El servei està en funcionament 365 dies l'any, les 24hores del dia per a tot el territori de Catalunya. Té com a objectiu la prevenció dels maltractaments infantils i la resposta immediata i experta a les situacions de maltractament infantil i de risc social greu.

Serveis^

  • Serveis d'informació, assessorament i detecció de situacions de problemàtica infantil
  • Activació de protocols d'actuació en situacions de maltractament
  • Coordinació immediata amb els recursos de la xarxa
  • Mesures de protecció immediata
  • Orientació a professionals i particulars