Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Inclusió i treball

Les persones amb dificultat per trobar feina i amb risc d'exclusió social, disposen de serveis i prestacions als quals poden acollir-se. Els principals són:

Centre Municipal de Recursos per a la Inclusió i el Treball (CRIT)

El Centre de Recursos per a la Inclusió i el Treball (CRIT), un servei d’inserció sociolaboral, que té la finalitat d’atendre a les persones en risc d’exclusió social des d’una perspectiva integral i mitjançant processos integrats d'inclusió. Les persones accedeixen derivades de Serveis Socials o Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

A qui es dirigeix:

A persones i famílies empadronades al municipi amb risc d’exclusió social. Les persones participants han de comprometre’s a col·laborar en un Pla d’intervenció personalitzat i fer-ne un seguiment als Serveis Socials i al Servei d’Ocupació.