Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Inclusió i treball

Les persones amb dificultat per trobar feina i amb risc d'exclusió social, disposen de serveis i prestacions als quals poden acollir-se. Els principals són:

Centre Municipal de Recursos per a la Inclusió i el Treball (CRIT)

El Centre Municipal de Recursos per a la Inclusió i el Treball (CRIT) és un dispositiu d’inserció sociolaboral que té la finalitat de treballar i atendre a les persones en risc d’exclusió social des d’una perspectiva integral, ja que l’exclusió social s’explica per la incidència de múltiples factors i per tant cal abordar-la des de les necessitats laborals i socials indistintament.

El CRIT no és un dispositiu de primera línia al qual arriben les persones directament si no que cal que aquestes vinguin derivades de Serveis Socials Bàsics, prèvia valoració tècnica i acompliment de pla d’intervenció establert entre la persona i el departament.

Objectius:

 • Crear un dispositiu d'inserció sociolaboral que atengui a les persones en situació de risc d'exclusió social, mitjançant processos integrats d'inclusió, des d'una perspectiva integral dels factors que han provocat la situació de risc.
 • Actuar des de l'articulació de diferents recursos i serveis municipals i de la vila, per tal de fer front a les seves necessitats.
 • Promoure la implicació i responsabilització de la persona en el seu procés de millora d’ ocupabilitat i/o recerca de feina.
 • Dissenyar, promoure i implementar itineraris i processos socioeducatius i formatius, amb plans de treball, per a la inclusió a partir d'un diagnòstic integrat.
 • Derivar a les persones a altres serveis o programes amb cita prèvia.
 • Facilitar l'atenció de l'usuari/a en els diferents serveis i programes.
 • Donar una resposta més ràpida.
 • Donar a conèixer als/ a les usuaris/es els recursos de la xarxa.
 • Vetllar per la correcta utilització dels recursos.
 • Elaborar un pre-diagnòstic integrat, a partir de l’articulació de la informació recollida en els protocols d’acollida.
 • Establir un pla de treball, des d’una perspectiva tant social com laboral, per aquelles persones en situació de risc i d’exclusió social.
 • Realitzar processos d'orientació individual segons el pla de treball establert en cada usuari/a.
 • Facilitar, a través dels recursos emprats en cada cas, la millora d’ocupabilitat i/o la inserció social i laboral.
Accessibilitat