Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Altres ajuts

Ajut a transeünts^

 • Aquest programa consisteix en una atenció temporal a persones que no disposen de recursos i que estan de pas per Vilafranca del Penedès.
   
 • Les persones que hi participen poden pernoctar entre 1 i 6 dies (en casos excepcionals es pot ampliar) tant en un centre d’acollida com en una pensió. En el cas dels homes, poden allotjar-se al Centre d'Acollida Abraham gestionat per Càritas. Des de l’equip Tècnic d’Atenció Social de Càritas es proposa una valoració de la situació personal i es treballa la possibilitat i la disposició d’un Procés de Millora de la seva situació. En el cas de les dones o de no quedar places disponibles al Centre d’Acollida, es deriva l’allotjament a una pensió.
   
 • Es realitza una valoració tècnica coordinada entre l’equip de Càritas i els Serveis Socials municipals.
   
 • El Programa es duu a terme en conveni amb Càritas Diocesana. Les derivacions  al Centre d’Acollida es poden fer a través de Serveis Socials, de la policia local i de Càritas, i també hi pot accedir de forma directa de la persona interessada.
   
 • En cas de situació d’emergència al municipi, s’activa el protocol corresponent d’Atenció a Transeünt, amb l’obertura de l’Alberg Municipal i la participació de diferents serveis municipals i de la Creu Roja.
   
 • El programa procura atendre les necessitats d’allotjament, alimentació, higiene personal, bugaderia i medicació d’urgència de cada persona, durant el període d’estada al Centre d’Acollida o Pensió.
   
 • Per cobrir les necessitats d’alimentació, es disposa de l’accés (amb derivació prèvia dels SSB) a serveis com el Càtering Social que ofereix fins a 80 dinars diaris de dilluns a divendres, i altres serveis de Menjadors Socials disponibles al municipi, així com al Banc d’Aliments 'El Rebost'.
   
 • En el cas d’activar un Pla de Millora Personal, s’ofereix la possibilitat de derivació de casos de persones sense llar als Pisos amb Finalitat Social que gestiona Càritas Interparroquial de Vilafranca del Penedès.
   
 • Per  a les persones que no estan interessades en dur a terme un Pla de Millora Personal, es preveu un ajut de transport, a través del pagament de bitllet de tren per desplaçaments a poblacions fins a 50km de distància.

Renda de Garantia Ciutadana^

La Renda Garantida de Ciutadania és una prestació social de naturalesa econòmica i percepció periòdica que té com a finalitzat desenvolupar la promoció de la persona i el seu apoderament, promoure la seva autonomia i participació activa en la societat.

La Renda garantida de ciutadania (RGC) és un dret subjectiu i,  consta de dues prestacions econòmiques:

 1. Una prestació garantida, no condicionada, subjecta als requisits que estableix la llei.
 2. Una prestació complementària d'activació i inserció, condicionada al compromís d’un pla d'inclusió social o d'inserció laboral, el qual té la finalitat de superar les condicions que han dut a necessitar la prestació.

L’administració responsable de la seva concessió o denegació és la Generalitat de Catalunya. 

Més informació a: www.rendagarantida.gencat.cat

Accessibilitat