Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Equips de treball

Els Serveis Socials Bàsics "tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant, la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials". Aquesta és la definició genèrica de la finalitat dels serveis socials que dóna la nova llei 12/2007.

Són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris. Tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per fomentar l'autonomia de les persones, atenen les situacions de necessitat en què aquestes es trobin o que es puguin presentar. Es dóna resposta en l'àmbit propi de la convivència i la relació dels destinataris dels serveis.

Accessibilitat