Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Crida a la complicitat de tothom

25 de novembre de 2020

La Comissió Municipal pel Benestar de les Persones amb Discapacitat de Vilafranca del Penedès llança una campanya d’apel·lació a la corresponsabilitat coincidint amb la commemoració del Dia internacional de les persones amb discapacitat, que se celebra cada 3 de desembre.

Per primera vegada des de la posada en marxa de la comissió i a causa de les restriccions i mesures imposades arran de la COVID19, es posa en marxa una acció amb un nou format i un nou tarannà més reivindicatiu.

En aquesta ocasió, i sota l’eslògan Amb la diversitat, sigues còmplice, les entitats que configuren la comissió posen èmfasi en la necessitat de comptar amb la complicitat de tots els agents (socials, polítics, culturals, civils...) per a poder exercir amb plenitud els seus drets. L’acció posa de manifest el fet que les persones amb discapacitat veuen minvades les seves capacitats (i, per extensió, els seus drets) en certs àmbits fruit de la manca de consciència o el no compliment de la legislació.

Fins ara, les campanyes impulsades en el marc del Dia de la discapacitat havien posar èmfasi en les capacitats de les persones. Per primera vegada, des de la comissió, s’ha cregut igualment necessari explicar les situacions quotidianes en les quals les persones amb diversitat funcional (física, intel·lectual, sensorial o amb trastorn mental) han de conviure i que els impedeix portar una vida normalitzada.

Posar el focus en allò que no fem bé com a societat i no tant en les capacitats diferents de les persones és, en definitiva, l’objectiu de l’acció ja que la discapacitat tant té a veure amb les dificultats pròpies de la persona com en les barreres que li posa el seu entorn. La finalitat no és altra que despertar consciències i generar complicitat per a millorar aquesta situació i transmetre que una societat més justa i inclusiva només s’aconseguirà si totes i tots hi posem de la nostra part.

D’aquesta manera, es pretén crear un missatge d’igualtat, on tots hi tenim el nostre protagonisme i posant de relleu que la inclusió és responsabilitat de tothom. No pot ser una tasca només liderada per les persones que tenen diversitat funcional sinó que cal que l’engranatge funcioni. Per això s’han buscat exemples de situacions que viu aquest col·lectiu: diversitat funcional, les barreres arquitectòniques; la salut mental i l’estigma; la invisibilitat de les persones amb discapacitat intel·lectual; i la manca de suports com ara documentació en Braille o personal amb coneixements de llenguatge de signes de l’atenció ciutadana per part de l’administració al col·lectiu de persones amb discapacitat sensorial.

La Comissió agrupa set entitats de l'àmbit de les persones amb discapacitat (El Turó Salut Mental, EntreTots, Entrem, Fundació Pro Penedès, Fundació Mas Albornà, Fundació l’Espiga i Univers Penedès) i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, amb la finalitat de compartir experiències i crear sinergies entre elles.

El regidor de Drets Socials de l’Ajuntament de Vilafranca, Ramon Zaballa, ha afirmat que des de l’Ajuntament “vetllem per la defensa dels drets de les persones amb discapacitat i manifestem un cop més el nostre compromís per avançar cap a una cultura que defensi i respecti la diversitat humana i que asseguri a totes les persones amb discapacitat la seva dignitat, la igualtat d’oportunitats i el ple gaudi de totes els drets humans. El nostre objectiu és la plena inclusió social.”

Accessibilitat