Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Òrgans assesors

Consell Municipal de Serveis Socials és l'òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès per assessorar-lo i formular informes i/o propostes en les matèries relacionades amb els serveis socials bàsics.

El Comitè d’ètica social (CES) és un espai de reflexió ètica dels Serveis Socials. És de caràcter consultiu, interdisciplinari i plural.  És un espai per a l’anàlisi, la formació i l’assessorament sobre qüestions ètiques que es produeixen en la pràctica de la intervenció social.