Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Serveis Socials

Els Serveis Socials tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar de les persones segons la definició de la seva finalitat que marca la llei 12/2007, de l’11 d’octubre de Serveis Socials.

Són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris. Inclouen un servei de primera acollida d'informació i orientació, equips de tractament i seguiment i familiar per a les persones de totes les edats.

Els Serveis Socials Bàsics tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per fomentar l'autonomia de les persones, atenen les situacions de necessitat en què aquestes es trobin o que es puguin presentar. Es dóna resposta en l'àmbit propi de la convivència i la relació dels destinataris dels serveis.

Accessibilitat