Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Servei d'Intervenció Socioeducativa (SIS)

El Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS) és un servei social bàsic no residencial d’acompanyament i suport a les famílies que tenen infants entre 0 i 16 anys. Ofereix activitats adequades a cada franja d’edat pel que fa a la petita infància, la infància i l’adolescència, partint d’una atenció integral a les famílies.

Tal i com defineix el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, les línies que caracteritzen la intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents són les següents: 
•    L'educació activa que entén l'infant com a subjecte del seu procés i respecta les fases de la seva pròpia evolució.
•    L'educació integral que posa a disposició de l'infant els elements necessaris per tal d'assolir un grau òptim de maduresa.
•    L'educació intercultural que afavoreix la convivència i la relació entre les diverses cultures.
•    La coeducació en condicions d'igualtat d'oportunitats i drets entre nens i nenes.
•    L'educació en valors de democràcia, tolerància, respecte i valoració de la diversitat.

A Vilafranca, el SIS està gestionat pel Departament de Drets Socials de l’Ajuntament i el conformen tres espais atenent a les diverses franges d'edat de l'educació:
La Casa Petita, adreçat a famílies amb infants de 0 a 3 anys.
Centre Obert,
 adreçat famílies amb infants de 3 a 12 anys.
SIS Adolescents, 
adreçat famílies amb adolescents de 12 a 16 anys.