Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Centre Obert

El Centre Obert és un servei municipal d’acompanyament i suport a les famílies que tenen infants de 3 a 12 anys.

Aquest espai forma part de la cartera de serveis del Departament de Drets Socials de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, que juntament amb el SIS Adolescents i La Casa Petita, configuren el Servei d’Intervenció Socioeducativa, que depèn del Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament.

Què oferim?^

Servei d’atenció a les famílies

  • Orientació, assessorament i suport a pares i mares amb infants de 3  a 12 anys on parlar amb tranquil·litat  i confiança sobre la quotidianitat i l’educació emocional, social i cognitiva dels fills i filles, per millorar  el seu benestar  personal, familiar i social.
  • Un espai de relació on les famílies poden compartir dubtes, inquietuds, experiències, dificultats amb les que es poden trobar, per tal de reforçar les seves capacitats i fortaleses, afavorint unes relacions familiars saludables i enfortint les habilitats parentals.

Servei diürn d’atenció als infants:

  • Un espai per a infants de 3 a 12 anys que dona suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització i l’adquisició d’aprenentatges mitjançant espais individuals, grupals, treball en xarxa i amb la comunitat. Un gran espai lúdic i d’aprenentatges amb jocs, activitats, suport i acompanyament per als infants.

On som?^

Passatge Alcover 4, bxs.
Vilafranca del Pendeès
Tel. 626 688 479  /  93 6458511
A/e: [email protected]

Professionals^

4 Educadores socials.
1 Psicòloga.
 

Horari^

De dilluns a dijous de 10:00 a 13:00h 
De dilluns a divendres de 16:30 a 19:15h

Accessibilitat