Ajuntament de Vilafranca del Penedès

SIS Adolescents

El SIS Adolescents és un servei adreçat a famílies que tenen al seu càrrec fills o filles adolescents d'edats compreses entre els 12 i els 16 anys i que ofereix un suport integral i transversal.

Aquest espai forma part de la cartera de serveis del Departament de Drets Socials de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, que juntament amb La Casa Petita i el Centre Obert, configuren el Servei d’Intervenció Socioeducativa.

Què oferim?^

Servei diürn d’atenció als adolescents:

  • L’Espai SIS Adolescent és un servei diürn que atén adolescents fora de l’horari escolar, donant suport, estimulant i potenciant l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i el lleure, en tots els àmbits del desenvolupament.
  • Aquests objectius es duen a terme mitjançant una intervenció individualitzada, grupal i familiar, incloent-hi el treball en xarxa amb altres professionals i institucions implicades.

Servei d’atenció a les famílies:

  • El SIS és també un espai d’intervenció amb els progenitors, que permet fomentar la capacitació parental positiva de pares i mares.
  • Suposa un punt de trobada on pares i mares poden compartir experiències, criteris, neguits, dubtes i visions sobre l’educació dels seus fills i filles, i permet l’acompanyament del grup a tots els seus membres.

On som?^

Plaça Dr. Bonet, 14
Vilafranca del Penedès

Professionals^

1 Educadora social.
2 Psicòlegs.

Com contactar amb nosaltres?^

Tel. 938920366  /  938181414
A/e: [email protected]

Horari^

De setembre a juny
Dilluns, dimarts i dimecres, de 9h. a 14h. i de dimarts a dijous de 16h. a 20h. 
I els divendres de 16h. a 19,30h.

De juliol a agost
De dilluns a divendres de 9h. a 13h.

Accessibilitat