Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Comitè d’ètica social de l’Alt Penedès

El Comitè d’ètica social (CES) és un espai de reflexió ètica dels Serveis Socials. És de caràcter consultiu, interdisciplinari i plural.  És un espai per a l’anàlisi, la formació i l’assessorament sobre qüestions ètiques que es produeixen en la pràctica de la intervenció social.

Què oferim?^

Recomanacions ètiques consensuades per l’equip interdisciplinar en base a qüestions ètiques plantejades per un/a professional, sobre la seva pràctica en el camp social.
L’informe de recomanació no és vinculant.

Finalitats^

  • Millorar la qualitat en l’atenció a les persones.
  • Fomentar i difondre les bones pràctiques professionals i organitzatives.
  • Promoure la sensibilització i la formació en valors ètics a les organitzacions.

A qui va adreçat?^

  • A professionals dels Serveis Bàsics d’Atenció Social
  • A professionals dels Serveis Especialitzats amb intervenció professional conjunta amb Serveis Socials Bàsics.

On adreçar-se?^

Les sol·licituds es poden enviar per correu electrònic a eticasocialaltpenedes@coltscat.cat

Ens trobaràs  a la Plaça Penedès, 3, 2n. de Vilafranca del Penedès i a la pàgina web www.ccapenedes.cat
 

Accessibilitat