Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Programa d'habitatge social

L'objectiu principal del programa d'habitatges social és resoldre la necessitat d’habitatge de manera temporal, per poder incidir durant la seva estada en la millora de les condicions de les persones i famílies amb pocs recursos i desenvolupar un pla de millora de la família que permeti la sortida d’habitatge social a habitatge de mercat lliure.

L’activitat principal d’aquest programa fa referència al Servei Públic de Cessió Temporal d’Habitatges per atendre necessitats urgents de caràcter social vinculat al Programa de Rehabilitació d’Habitatges amb Finalitat Social, i per tant a la gestió del parc d’habitatges Municipal destinat a famílies de Serveis Socials i al seguiment i la coordinació de les famílies que fan ús d’aquest recurs.

Objectius ^

  • Satisfer temporalment la necessitat bàsica d’habitatge.
  • Adquirir hàbits d’organització de la llar.
  • Potenciar una bona gestió dels recursos econòmics de la família.
  • Conèixer els diferents recursos de recerca d’habitatge i en matèria d’ajutsc d’habitatge.
  • Pal·liar l’estrès familiar derivat de la mancança d’habitatge per tal de poder incidir en els aspectes que permetin millorar la situació familiar.

Accés al programa^

L’accés al programa d’Habitatge Social es fa mitjançant la derivació dels equips de Serveis Socials.

Accessibilitat