Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Informació, orientació, tractament social

El Servei d’Orientació, Informació i Tractament és l’espai de primera acollida i atenció a les persones majors de 65 anys. El programa inclou l’atenció individualitzada al col·lectiu de la gent gran, on s’informa, s’orienta i es tramiten els recursos adreçats a aquest col·lectiu. Així com definició d’un diagnòstic social per tal de valorar les necessitats de continuïtat i tractament.

Què ofereix?^

  • Atendre necessitats individuals i col·lectives de la població major de 65 anys.
  • Informar i assessorar sobre recursos i prestacions socials i en fer el tràmit i seguiment.
  • Prevenir situacions de risc d’exclusió social de la població major de 65 anys.
  • Prevenir situacions de risc de les persones amb dependència.
  • Oferir suport a les persones amb dependència i a les famílies cuidadores.

Com s'hi pot accedir?^

Cal demanar cita prèvia:

  • Trucant al telèfon 93 8905917
  • Presencialment al Servei de la Gent Gran (carrer Vidal 3), prèvia valoració del professional de referència del Servei de la Gent Gran.

 

Accessibilitat