Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Servei d'atenció a l'entorn domiciliari

El Servei d'Ajuda a l'Entorn Domiciliari (SAED) és el conjunt d’accions que es realitzen a la llar de la persona que ho necessita, dirigides a proporcionar atencions personals, de caràcter urgent d'ajuda a la llar.

S'ofereix suport social a aquelles persones o famílies en situació de manca d’autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials amb l'objectiu de permetre el manteniment a casa d’aquelles persones i famílies que pateixen algun element de dependència o alguna limitació.

Consulta el reglament del SAED en el següent enllaç.

Què ofereix?
 • Suport en l’atenció personal, higiene i cura de la persona.
 • Suport en la neteja domèstica i ordre de la llar.
 • Suport a famílies cuidadores de persones en situació de dependència.
 • Suport en l’organització familiar, de les famílies amb més vulnerabilitat social.
 • Suport per millorar la relació amb la família, la xarxa informal i altres grups de convivència amb la comunitat.

Mitjançant els següents serveis:

 • Servei d'auxiliar de la llar / neteja.
 • Servei de treballadores familiars.
 • Servei de teleassistència.
 • Projecte d’atenció a la soledat.
 • Banc d’ajuts tècnics.
 • Arranjaments d’habitatge.
A qui s'adreça?

A persones residents a Vilafranca que per motius físics, psíquics i socials es trobin en una situació de manca d’autonomia, dificultat per desenvolupar les activitats de la vida diària o amb problemàtiques socials i familiars

A persones que estiguin reconegudes com a dependents dins del sistema que estableix la llei estatal: “39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia”. Residents al municipi.

S’estableix el sistema de copagament, segons capacitat econòmica de la persona beneficiària.

Com s'hi pot accedir?

Cal demanar cita prèvia:

 • Trucant al telèfon 93 8905917
 • Presencialment al Servei de la Gent Gran (carrer Vidal, 3)
Accessibilitat