Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Coronavirus Covid-19

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès està aplicant un protocol preventiu d’actuació davant l'atual situació de crisi per risc de contagi de coronavirus (Covid-19) entre la població. Mantingueu-vos informats sempre pels canals web i xarxes socials de fonts oficials i fiables, com són l'espai web específic de l'Ajuntament: https://www.vilafranca.cat/coronavirus i al canal Cat Salut.

Més informació

Ajuts d’escolarització

L'Ajuntament de Vilafranca impulsa un programa d'ajuts per al finançament dels llibres de text de l'etapa d'escolarització entre els 3 i els 12 anys.

L'objectiu del programa és fomentar l'ús racional dels recursos, educar per a la conservació i reutilització del material i garantir a les famílies un estalvi econòmic important en l'adquisició dels llibres de text, a partir de la participació de les famílies, l'alumnat i el professorat dels centres educatius.

Aquest Projecte haurà d'anar en la línia del programa d'ajuts del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per al foment de la reutilització de materials i el podrà gestionar l'AMPA per encàrrec del Consell Escolar.

Les famílies poden acollir-se lliurament al programa d'ajuts municipal a través de la participació en el Projecte de reutilització que hagi aprovat el seu centre. El requisit és estar al corrent de pagament de totes les despeses de llibres i/o material escolar i els han d'adquirir a través del mètode que fixi el centre. En els centres que l'AMPA sigui l'encarregada de la gestió dels llibres i del Projecte de reutilització caldrà, a més, que les famílies siguin sòcies de l'AMPA.