Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat

Les targetes d'aparcament per a persones amb discapacitat són targetes per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda que condueixin o no.

Els requisits per a poder-la sol·licitar son:

  • Tenir una discapacitat que superi el barem de mobilitat o bé
  • Tenir una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica igual o inferior a 10 graus.
  • S’ha de renovar periòdicament.

Com sol·licitar-la?^

Depèn de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). L'imprès de sol·licitud el facilita l'Ajuntament on resideix la persona interessada i el tràmit es duu a terme a l’Àrea de Serveis a les Persones (carrer Sta. Maria, 2, 1r pis.)

Cal aportar la següent documentació:

  • Imprès de sol·licitud degudament emplenat.
  • DNI del/de la titular.
  • Dues fotografies tamany carnet del/de la titular.
  • En el cas del titular conductor/a fotocòpia del permís de conduir.
  • Certificat del reconeixement de discapacitat que acrediti que supera el barem de mobilitat.