Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Centre Obert

El Centre Obert (Servei d'Intervenció Socioeducativa) és un servei municipal de treball familiar que depèn del Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament. Les activitats que es desenvolupen són pels infants i alhora per les seves famílies.

El Centre Obert s'adreça a famílies i els seus infants que estan en tractament social als Serveis Socials Bàsics, i que tenen menors en edats de 3 a 12 anys i que requereixen un suport socioeducatiu.

La permanència al Centre Obert per part de l'infant és fixa conjuntament entre l’equip del Centre i el treballador/a social de referència i es podrà valorar tècnicament la possible continuïtat de l'infant i la seva família en aquest espai.

Horaris d'atenció als infants^

De dilluns a dijous de 17 a 19,15h i els divendres de 17 a 19h.