Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Comissió tècnica contra els maltractaments

La Comissió Tècnica contra els Maltractaments es va constituir el desembre de 1997 com a una comissió de treball per donar resposta comunitària a la violència de gènere que afecta a dones del municipi de Vilafranca i la comarca del Penedès. 

Els objectius principals són:

  • Establir coordinació amb les i els membres de la comissió tècnica contra els maltractaments.
  • Proposar accions de sensibilització i prevenció de la violència a tota la ciutadania.
  • Elaborar i fer el seguiment del protocol d'atenció a les víctimes.
  • Assegurar els recursos assistencials per una adequada resposta sanitària, psicològica, social i legal a la persona afectada per la problemàtica de la violència de gènere.

En cas d'emergència^

El servei d'atenció permanent del 900 900 120 contra la violència masclista és gratuït i confidencial i funciona tots els dies de l'any, durant les 24 hores del dia.

S'hi pot accedir per telèfon i correu electrònic, i atén les demandes relacionades amb qualsevol forma de situació de violència contra les dones:

  • Peticions d'informació de dones que viuen situacions de violència.
  • Peticions d'informació sobre els recursos existents a Catalunya en matèria d'assistència a la violència contra les dones.
  • Sol·licituds d'assessorament sobre possibles actuacions a realitzar davant una situació de violència contra les dones, procedents de particulars i/o professionals.
  • Activació del Servei d’intervenció en crisis greus en l’àmbit de la violència masclista (24h / 365 dies a l’any), procedent de qualsevol Ajuntament i Consell Comarcal, amb el previ consentiment de la dona agredida o del seu entorn familiar.
Accessibilitat