Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Servei d'atenció a les víctimes de violència masclista

Primera acollida^

Primera entrevista on s’acull la persona, es valora la situació i és dissenya el circuit intern d’atenció adaptat a les seves necessitats en el moment que consulta.

Visites concertades trucant el telèfon 93 890 32 18 o escrivint al correu electrònic siad@vilafranca.org

Servei psicològic (infància i persones adultes)^

Aquest servei va dirigit a  víctimes de violència masclista. Compta amb sessions individuals i grupals i està conduït per una psicòloga especialitzada. 

Cal derivació prèvia dels professionals del mateix servei (SIAD) o dels Serveis Socials Bàsics.

Atenció social especialitzada^

Des del SIAD (Servei d'Informació i Atenció a la Dona) s'ofereix atenció social integral a les víctimes de violència masclista.

Cal derivació prèvia dels professionals del mateix servei (SIAD) o dels Serveis Socials Bàsics.

Accessibilitat