Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Coronavirus Covid-19

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès està aplicant un protocol preventiu d’actuació davant l'atual situació de crisi per risc de contagi de coronavirus (Covid-19) entre la població. Mantingueu-vos informats sempre pels canals web i xarxes socials de fonts oficials i fiables, com són l'espai web específic de l'Ajuntament: https://www.vilafranca.cat/coronavirus i al canal Cat Salut.

Més informació

Tràmits i ajuts

Ajut a transeünts^

 • Aquest programa consisteix en una atenció temporal a persones que no disposen de recursos i que estan de pas per Vilafranca del Penedès.
   
 • Les persones que hi participen poden pernoctar entre 1 i 6 dies (en casos excepcionals es pot ampliar) tant en un centre d’acollida com en una pensió. En el cas dels homes, poden allotjar-se al Centre d'Acollida Abraham gestionat per Càritas. Des de l’equip Tècnic d’Atenció Social de Càritas es proposa una valoració de la situació personal i es treballa la possibilitat i la disposició d’un Procés de Millora de la seva situació. En el cas de les dones o de no quedar places disponibles al Centre d’Acollida, es deriva l’allotjament a una pensió.
   
 • Es realitza una valoració tècnica coordinada entre l’equip de Càritas i els Serveis Socials municipals.
   
 • El Programa es duu a terme en conveni amb Càritas Diocesana. Les derivacions  al Centre d’Acollida es poden fer a través de Serveis Socials, de la policia local i de Càritas, i també hi pot accedir de forma directa de la persona interessada.
   
 • En cas de situació d’emergència al municipi, s’activa el protocol corresponent d’Atenció a Transeünt, amb l’obertura de l’Alberg Municipal i la participació de diferents serveis municipals i de la Creu Roja.
   
 • El programa procura atendre les necessitats d’allotjament, alimentació, higiene personal, bugaderia i medicació d’urgència de cada persona, durant el període d’estada al Centre d’Acollida o Pensió.
   
 • Per cobrir les necessitats d’alimentació, es disposa de l’accés (amb derivació prèvia dels SSB) a serveis com el Càtering Social que ofereix fins a 80 dinars diaris de dilluns a divendres, i altres serveis de Menjadors Socials disponibles al municipi, així com al Banc d’Aliments 'El Rebost'.
   
 • En el cas d’activar un Pla de Millora Personal, s’ofereix la possibilitat de derivació de casos de persones sense llar als Pisos amb Finalitat Social que gestiona Càritas Interparroquial de Vilafranca del Penedès.
   
 • Per  a les persones que no estan interessades en dur a terme un Pla de Millora Personal, es preveu un ajut de transport, a través del pagament de bitllet de tren per desplaçaments a poblacions fins a 50km de distància.

Rebost Solidari^

El Rebost Solidari és un projecte de l'Associació Ressò que té com a principal objectiu donar suport a la cobertura de les necessitats bàsiques d'alimentació mitjançant el treball conjunt i coordinat entre diverses entitats del municipi de Vilafranca del Penedès. El recurs es destina a persones i famílies amb una situació d'ingressos econòmics molt limitats o sense ingressos, empadronades o residents al municipi.

El lliurament d'aliments es realitza un cop cada dues setmanes aproximades i s’aplica per una durada entre 1 a 8 mesos, que s’apliquen segons valoració tècnica i poden ser prorrogables depenent de l'evolució de la situació. En situacions d'especial dificultat per dirigir-se al Rebost, s'estudiarà mitjançant valoració tècnica la possibilitat de fer lliuraments a domicili promoguts per l'Associació El Turó.

Per accedir al Rebost Solidari és necessari sol·licitar cita amb els servei de Benestar Social de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, per tal que les tècniques i els tècnics del servei en valorin la demanda.

Són membres de l’Associació Ressò diferents entitats de caire social de Vilafranca del Penedès:

 • Associació Alkantara
 • Associació Fem Pinya
 • Associació La Llum del Nord
 • Associació de Veïns de La Girada
 • Associació de Veïns de Les Clotes
 • Associació de Veïns del Molí d’En Rovira
 • Fundació Privada Amàlia Soler
 • Fundació Montserrat Junyent

I hi col·laboren:

 • Creu Roja de l'Alt Penedès
 • Cooperativa Nou Verd
 • Associació El Turó Salut Mental

Renda Mínima d'Inserció (RMI)^

La Renda Mínima d'Inserció (RMI) és una prestació assistencial de tipus econòmic i té com a finalitat el desenvolupament coordinat de les accions destinades a ajudar les persones que no disposen dels mitjans econòmics suficients per atendre les necessitats essencials de la vida en la nostra societat, mentre es preparen per a la inserció o reinserció social i laboral. Comprèn accions de prestació de serveis socials, prestacions econòmiques, suport per a la integració laboral i formació d'adults. 

És una acció de solidaritat de caràcter universal envers els ciutadans i ciutadanes amb greus dificultats econòmiques i socials amb el propòsit d'atendre les necessitats bàsiques per viure en societat, amb els recursos convenients per mantenir-se i per afavorir-ne la inserció o la reinserció social i laboral.

Es gestiona mitjançant la Comissió Interdepartamental, que actua com a òrgan de direcció i coordina les funcions del Departament d'Empresa i Ocupació, del Departament de Benestar Social i Família i del Departament d'Ensenyament.

Assoleix els seus objectius mitjançant l'elaboració d'un Pla individual d'inserció i Reinserció social i laboral (PIR) que s'elaborarà conjuntament amb el Treballador/a Social del municipi i el sol·licitant de la prestació. 
 

Normativa vigent:
DECRET 384/2011, de 30 d'agost, de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció.

Com es pot sol·licitar?
Adreçar-se als Serveis Socials Bàsics de Vilafranca del Penedès, situats al carrer dels Ferrers, 51-55 i demanar cita pel  Treballador/a Social del Servei, per tal de poder rebre una valoració tècnica del tràmit.
L'horari d'atenció és:

 • Matins de dilluns a divendres de 10h a 14h
 • Tardes dels dimecres i dijous de 16.15 h a 18.15h (excepte en horari d'estiu entre el 22 de Juny i el 14 de Setembre i el període de Nadal del 21 al 10 de Gener). 
   

L'Oficina d'atenció a l'usuari de la RMI es troba al carrer Sepúlveda, 142 de Barcelona:

 • Horari d'atenció presencial: de 10h a 12h, de dilluns a divendres.
 • Telèfon de contacte: 93 554 40 25 (de 10h a 14h).
Accessibilitat